Qui som

Som una associació que té com a objectiu
promocionar l’habitatge cooperatiu en cessió
d’ús al barri de Vallcarca, on arran de diverses
actuacions urbanístiques agressives s’hi ha creat
un paisatge on predominen els solars.
Amb la promoció de nous models d’habitatges
es busca recuperar la vida que tenia el barri,
revertir el procés de destrucció del teixit veïnal
i generar eines que no promoguin o fins i tot
enfrontin l’especulació immobiliària.
Amb les cooperatives d’habitatge es promou
una gestió col·lectiva del bé comú per part
de les persones associades que evita que es
generin dinàmiques de mercantilització de
l’espai en general i dels habitatges en particular,
alhora que garanteix l’accés a l’habitatge d’una
manera més justa, assequible i on l’habitant pot
desenvolupar els seus projectes de vida a
llarg termini.
També es creen edificis que són respectuosos
amb les dinàmiques i construccions de l’entorn
així com amb el medi ambient.